WYDANIE ONLINE

Rok 2019 okazuje się być owocnym czasem pod kątem wnioskowania o dofinansowanie unijne. Nie tylko przedsiębiorcom zaoferowano konkursy o bardzo wysokich alokacjach, lecz również jednostkom samorządu terytorialnego (dalej: JST). Poniżej znajduje się wykaz atrakcyjnych konkursów w ramach regionalnych programów operacyjnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie: Planuję wnioskować o dofinansowanie projektu badawczego do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, tzw. szybka ścieżka. Aktualnie jestem na etapie planowania kosztów w budżecie do wniosku. Wśród możliwych do dofinansowania pozycji trafiłem na audyt zewnętrzny. Czym on jest oraz czy jego przeprowadzenie jest obligatoryjne dla każdego projektu?

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieJestem osobą z niepełnosprawnością ruchową. Czy jest możliwość, abym samodzielnie wypełnił wniosek w ramach POWER? Czy są przewidziane udogodnienia w zakresie wypełniania wniosków przez osoby z niepełnosprawnościami?

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieOtrzymałem negatywną ocenę mojego wniosku o dofinansowanie na projekt partnerski dotyczący rozwoju transgranicznej oferty turystycznej i rewitalizację terenów. Jak napisać skuteczne odwołanie, żeby ponownie oceniono mój projekt?

czytaj więcej »

Pytanie: Pytanie:Chcemy składać projekt w konkursie na dofinansowanie unijne. Jakie powinniśmy przygotować dokumenty finansowe, żeby urząd nie miał wątpliwości, że mamy wystarczająco dużo pieniędzy na zrealizowanie przedsięwzięcia?

czytaj więcej »

Pytanie: PytanieWedług założeń większości instytucji pośredniczących inwestycje publiczne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej mają być nieefektywne. Co to oznacza?

czytaj więcej »

wiper-pixel