WYDANIE ONLINE

Nie wystarczy ciekawy, proekologiczny pomysł na projekt, by skutecznie ubiegać się o fundusze w unijnym Programie LIFE. Konieczne jest wpisanie się propozycji w konkretne wymagania projektowe, w tym priorytety w ramach dwóch komponentów Programu: Środowisko i Klimat.

czytaj więcej »

Pytanie: Zastanawiamy się nad możliwością przeszkolenia pracowników. Czy pomocna będzie w tej sytuacji Baza Usług Rozwojowych? W jaki sposób można dzięki niej przeszkolić albo wykształcić pracowników firmy? Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie.

czytaj więcej »

Pytanie: Na czym polega monitorowanie realizacji projektu w POIR? Jakie obowiązki w tym zakresie ma lider konsorcjum? W jaki sposób należy komunikować się z instytucją pośredniczącą?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę działalność gospodarczą. Otrzymałem dofinansowanie w ramach działania 1.2 INNOLOT, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jak rekompensata za moją pracę jako kierownika projektu powinna być rozliczona podatkowo?

czytaj więcej »

Pytanie: Rozpoczynamy współpracę z jednostkami naukowymi w celu usprawnienia procesów zachodzących w firmie i wynalezienie rozwiązania, które zapewni innowacyjność i wysoką konkurencyjność firmy na rynku. Skąd możemy pozyskać środki finansowe na implementację pomysłu w zakładzie?

czytaj więcej »

Błędy we wnioskach o płatność wpływają na opóźnienie w przelewie zaliczki lub refundacji. Zmiany te mogą wpłynąć na zachwianie płynnością finansową projektu. Ma to ogromne znaczenie zarówno dla MŚP, jak i dla dużych inwestycji. Dlatego opracowaliśmy dla Ciebie listę najczęstszych błędów pojawiających się we wnioskach o płatność dla refundacji wydatków.

czytaj więcej »

wiper-pixel