WYDANIE ONLINE

Zagwarantowanie płynności finansowej jest krytycznym czynnikiem umożliwiającym trwały rozwój i znaczący wzrost startupu. Modeli finansowania innowacji jest wiele. Ciężko się w tym odnaleźć. Przygotowaliśmy dla Was mapę ogólnopolskich naborów w 2018 roku.

czytaj więcej »

Pytanie: Chciałbym podjąć studia podyplomowe. Czy mogę otrzymać pożyczkę na sfinansowanie takich studiów? Jaka jest maksymalna wartość pożyczki i w jakim terminie będę musiał ją spłacić?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy mogę ubiegać się o dofinansowanie kosztów poniesionych na zakup usługi dotyczącej opracowania nowego projektu wzorniczego? Czy sporządzenie takiego projektu kwalifikuje się do wsparcia w ramach POIR?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy zgodnie z wytycznymi unijnymi podmiot ubiegający się o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych może podzielić zamówienie na części?

czytaj więcej »

Pytanie: Moja firma musisprzedać składniki majątku, które w przeszłości współfinansowane były ze środków unijnych. Chciałbym dowiedzieć się, czy taka operacja jest zgodna z przepisami i jeśli tak, to jakie skutki wywołuje takie działanie?

czytaj więcej »

Wydatki na pozyskanie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne pod warunkiem ich bezpośredniego wskazania we wniosku o dofinansowanie wraz z uzasadnieniem dla konieczności ich zakupu.

czytaj więcej »

wiper-pixel