WYDANIE ONLINE

Będąc przedsiębiorcą można otrzymać środki finansowe na zorganizowanie szkoleń dla firm rodzinnych, chcących przeprowadzić proces sukcesji. Wsparcie w tym zakresie może być udzielone podmiotowi, który posiada niezbędny potencjał kadrowy, ekonomiczny i techniczny, a także doświadczenie w prowadzeniu działań wspierających firmy rodzinne. Warto zainteresować się programem POWER.

czytaj więcej »

Pytanie: Planuję otworzyć dom opieki dla osób starszych i potrzebuję dofinansowania dla mojej inwestycji. Gdzie mogę szukać środków na taki cel?  

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można zmienić wysokość wkładu własnego, pomimo, że został już określony w umowie o dofinansowanie projektu? Jakie będą konsekwencje, jeśli zostanie obniżony? Czy możliwe jest dokonanie zmian w projekcie, w czasie jego realizacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Na czym polega ewaluacja projektu unijnego? W jaki sposób należy prawidłowo jej dokonać, aby chronić się przed błędami?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie są konsekwencje podatkowe w przypadku nadwyżki kosztów pośrednich w projekcie unijnym?

czytaj więcej »

Organizacje pozarządowe działają w bardzo wielu dziedzinach ważnych ze społecznego punktu widzenia, dzięki czemu mogą wspierać realizację celów wyznaczonych dla Funduszy Europejskich. Na swoje działania mogą otrzymać środki finansowe. Sprawdź, w jakich dziedzinach.

czytaj więcej »

wiper-pixel