WYDANIE ONLINE

Dzięki dofinansowaniu unijnemu naukowcy i przedsiębiorcy zyskują nowe możliwości prowadzenia wspólnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, których wyniki mogą być wykorzystywane w gospodarce. Środki finansowe na współpracę przedsiębiorstw z sektorem badań i rozwoju są dostępne głównie w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (POIR). Fundusze unijne wspierają jednostki naukowe, zwłaszcza poprzez finansowanie oferty edukacyjnej uczelni powiązanej z potrzebami rynku pracy. Studenci i młodzi naukowcy mogą otrzymać fundusze na kształcenie m.in. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

czytaj więcej »

wiper-pixel