WYDANIE ONLINE

Nie istnieją żadne ogólnokrajowe przepisy jednoznacznie regulujące dokumenty wymagane przy podpisywaniu umów o dofinansowanie projektów realizowanych na zasadach „Zaprojektuj i wybuduj”. Zatem to, czy w danym projekcie, jako przedsiębiorca, musisz jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie posiadać decyzje środowiskowe, zależy bezpośrednio od dokumentacji konkretnego konkursu, w którym bierzesz udział.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy podczas składania wniosku o dofinansowanie na inwestycję o charakterze nieinfrastrukturalnym powinno być dołączane zaświadczenie Natura 2000?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób należy dokonać wyboru IOB? Czy podpisanie umowy z intersującą nas instytucją jest wystarczające dla celów dowodowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaki jest sposób składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój? Czy można poprawić lub uzupełnić wniosek po jego złożeniu, w przypadku pomyłki?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie sąwymagania dotyczące realizowanych szkoleń informacyjnych, w ramach działań szkoleniowych lub doradczych, z zakresu zagranicznych zamówień publicznych organizacji międzynarodowych, adresowanych do przedsiębiorców w ramach POWER? Jakie wymogi powinny spełniać materiały szkoleniowe?

czytaj więcej »

Instytucje grantodawcze starają się zapewnić potencjalny zwrot środków finansowych przekazanych na realizację projektu przez organizację pozarządową w przypadku nieprawidłowości w ich wydatkowaniu. Stąd też ustala się system zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie. Najczęściej stosowanymi są procentowe podzielenie przekazywania środków dotacji oraz weksle in blanco.

czytaj więcej »

wiper-pixel