WYDANIE ONLINE

W bieżącym roku minęła połowa okresu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014─2020. To dobra okazja, by przeanalizować doświadczenia beneficjentów funduszy unijnych przy realizacji projektów. Do tej pory rozliczono już sporą liczbę wniosków o płatność, trwają kontrole projektów w trakcie realizacji, a niektórzy beneficjenci zdążyli już zostać skontrolowani po zakończeniu swojego projektu.

czytaj więcej »

Pytanie: Zastanawiamy się nad złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Na czym polegają ułatwienia w tym programie, które niedawno wprowadzono?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaka jest różnica pomiędzy konkursem o naborze otwartym a zamkniętym?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy od wynagrodzeń związanych z projektem nalicza się trzynastki i jak je rozliczyć?

czytaj więcej »

Wykonawca w Twoim projekcie złożył tańszą o 30% ofertę, niż zaplanowałeś w budżecie, i wygrał w postępowaniu. Sprawdziłeś, że nie jest to oferta dumpingowa i spełnia warunki określone w postępowaniu. Uważaj na przesuwanie różnicy lub tworzenie nowych zadań w ramach oszczędności. Przed wprowadzeniem zmiany i podpisaniem umowy wiążącej przeznaczenie oszczędności w projekcie postaraj się o uzyskanie pisemnej zgody instytucji pośredniczącej.

czytaj więcej »

wiper-pixel