WYDANIE ONLINE

Kiedy podwyższanie kapitału zakładowego jest pomocą publiczną? Czy otrzymanie pomocy publicznej ma wpływ na dalsze ubieganie się o dotacje?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy są konkursy, z których mogą skorzystać placówki opiekuńczo-wychowawcze całodobowe typu socjalizacyjnego, np. dla wychowanków wkraczających w dorosłość, czyli mających 14─18 lat?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie dokumenty powinienem przechowywać w związku z realizacją projektu? Gdzie przeprowadzana jest weryfikacja dokumentacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma złożyła wniosek o dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego i rozpoczęła realizację projektu, nie czekając na ogłoszenie wyników. Według jakich zasad księgowa powinna prowadzić ewidencję projektu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można nie uwzględnić VAT we wniosku o płatność w podmiocie niebędącym czynnym podatnikiem VAT?

czytaj więcej »

Gdy zdecydujesz się przygotować własne procedury realizacji projektu unijnego, a nie ma jednoznacznych i szczegółowych wytycznych – odnieś się do krajowych przepisów prawa, ale także dotychczasowej praktyki, stosowanej przez Ciebie w projektach, które realizowałeś w przeszłości.

czytaj więcej »

wiper-pixel