WYDANIE ONLINE

W ostatnim czasie zmieniono dokument Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014─2020. Na jakie zapisy warto zwrócić uwagę z punktu widzenia przedsiębiorcy?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można już składać wnioski o pożyczkę na kształcenie?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaka jest różnica pomiędzy dotacją na działanie a dotacją na działalność?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w zasadzie konkurencyjności oferent może uzupełnić po terminie składane dokumenty, niewpływające na treść oferty?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy weryfikacja zgodności projektu z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami (RIS) obejmuje weryfikację zgodności projektu z opublikowanymi kodami PKD?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy składki ZUS i zaliczki na PIT zapłacone terminowo, ale po zakończeniu okresu kwalifikowalności projektu, mogą stanowić koszty kwalifikowalne projektu?

czytaj więcej »

Zakwalifikowanie wydatków na zarządzanie projektem zależy od wytycznych konkretnego programu operacyjnego. Nie ma uniwersalnej zasady kwalifikowania kosztów zarządzania. Dlatego też za każdym razem należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją konkursową, w tym także z katalogiem kosztów kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel