WYDANIE ONLINE

Proces przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego z środków Unii Europejskiej to działania w ściśle określonych ramach prawnych oraz z użyciem przygotowanych do tego celu specjalnych narzędzi. Każda instytucja grantodawcza niezależnie od profilu działania opracowuje i dostosowuje do swoich potrzeb odpowiednie narzędzia dla wnioskujących o dotację. W przypadku niesystematycznej lub bardzo ograniczonej działalności grantodawczej instytucja taka zwykle nie przeprowadza całościowych i sformalizowanych naborów wniosków. Znacząco zmienia się to w sytuacji dużego zainteresowania danym konkursem i pulą znacznych środków do rozdysponowania. Mamy wówczas do czynienia z procedurą naboru, oceny i przyznania środków. Konkretnym narzędziem służącym temu jest wniosek o dofinansowanie projektu.

czytaj więcej »

wiper-pixel