WYDANIE ONLINE

Beneficjenci często popełniają błędy, które mogą zaważyć na powodzeniu projektu. Znajomość występujących nieprawidłowości oraz pomyłek we wnioskach może być dla Ciebie wskazówką, na jakie trudności możesz napotkać w procesie ubiegania się o środki unijne. Taka świadomość wpłynie także na motywację do lepszego przygotowania się do procedury związanej z uzyskaniem środków finansowych.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy możliwe jest dokonanie zgłoszenia patentowego przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaką pomoc należy wziąć pod uwagę w ocenie spełnienia wymogu jednostkowego projektu inwestycyjnego?

czytaj więcej »

Pytanie: Nasza firma zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie. Mamy pozyskanego partnera do współpracy. Słyszeliśmy, że dobrze przygotować rezerwę finansową 40─70% wartości projektu na wypadek, gdyby nastąpiły przejściowe problemy z płatnościami. Czy to prawda? Czy takie środki rezerwowe powinniśmy wpisać do harmonogramu rzeczowo-finansowego w studium wykonalności?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy dopuszcza się możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego wykonawcy, który wcześniej został wybrany zgodnie z zasadą konkurencyjności?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie są konsekwencje zmniejszenia wydatków kwalifikowalnych w projekcie?

czytaj więcej »

Wkład rzeczowy może stanowić część lub całość wkładu własnego wniesionego na rzecz projektu. Dokumentacja projektu jasno określa, jaką formę powinien mieć wkład własny w projekcie (czy dopuszcza się wkład rzeczowy). Udział niefinansowy jest akceptowany obecnie przede wszystkim w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a więc w projektach nieinfrastrukturalnych (szkoleniowych, doradczych).

czytaj więcej »

wiper-pixel