WYDANIE ONLINE

O sprawozdaniu z realizacji projektu warto pomyśleć już na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, gdyż to właśnie wtedy określane są najważniejsze dane projektu: budżet projektu, harmonogram realizacji poszczególnych etapów projektu, wskaźniki produktu i rezultatu oraz inne zobowiązania podlegające monitorowaniu.

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy rozumieć pojęcie „współpraca z jednostką B+R”?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy możliwe jest dokonanie zmiany w projekcie bez konsekwencji? Czy instytucja pośrednicząca może rozwiązać umowę? Jeśli tak, to w jakiej sytuacji?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w przypadku projektu dotyczącego inwestycji, gdzie zostały zaplanowane prace budowlane oraz zakup środków trwałych, wymagane będzie sporządzenie protokołu odbioru lub dokumentu OT?

czytaj więcej »

Pytanie: Na czym polega wykluczenie podmiotu z ponownej możliwości ubiegania się o dofinansowanie? Czy następuje na czas określony, czy nieokreślony?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy JST jest zobowiązana do zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie weksla in blanco?

czytaj więcej »

W niektórych konkursach we wniosku o dofinansowanie trzeba przedstawić sposób zarządzania projektem. Czy wiesz, jak powinien wyglądać taki opis?

czytaj więcej »

wiper-pixel