WYDANIE ONLINE

Czy prezes firmy, jako osoba upoważniona do podpisywania dokumentów, niezaangażowany w realizację projektu i niefinansowany w ramach kosztów pośrednich, musi składać oświadczenie o niekaralności personelu, gdy nikt inny nie jest upoważniony do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy? Takie pytanie może stać się kluczowe, gdy Twoja firma przygotowuje się do pozyskania dotacji.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie warunki powinna spełniać umowa konsorcjum w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na badania naukowe i prace rozwojowe? Czy można już składać wnioski o dofinansowanie i na czym polega nieodwracalność inwestycji w projekcie?

czytaj więcej »

Pytanie: Jaka data decyduje o fizycznym zakończeniu projektu: data protokołu odbioru prac/sprzętu czy data zapłaty ostatniej faktury/płatności związanej z rzeczowym zakresem prac?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej przy dobudowie podjazdu lub windy będzie środkiem kwalifikowalnym?

czytaj więcej »

Pytanie: Którą wersję taryfikatora należy brać pod uwagę w sytuacji jego aktualizacji w trakcie trwania projektu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w przypadku zwrotu środków skierowanych do osób, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, możliwe jest wyznaczenie terminu zwrotu krótszego niż 30 dni od doręczenia wezwania?

czytaj więcej »

Czy staż z UE jest wliczany do okresu, na który nalicza się przyszły zasiłek dla bezrobotnych? Czy zwolnienie lekarskie ze stażu podlega sumie zwolnień z poprzednich prac, jeśli przed stażem w roku kalendarzowym stażysta przebywał na długim zwolnieniu i na stażu zachoruje? Jeśli i Ciebie nurtują te pytania, czytaj dalej.

czytaj więcej »

wiper-pixel