WYDANIE ONLINE

Profilaktyka i działania prozdrowotne powinny być podstawą funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Nie da się jednak prowadzić efektywnej polityki w zakresie programów profilaktycznych nie tylko bez wsparcia ze strony placówek ochrony zdrowia, ale także – zainteresowania i aktywnej współpracy ze strony pacjentów. Wiele w tym zakresie można zrealizować przy współudziale funduszy unijnych.

czytaj więcej »

wiper-pixel