WYDANIE ONLINE

Model rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS) jest stosowany przez inicjatywę Leader na terenach wiejskich oraz w ramach osi 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) na obszarach przybrzeżnych i rybackich. Programy, które zawierają elementy RLKS, są również realizowane w miastach przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także w kontekście włączenia społecznego przez Europejski Fundusz Społeczny.

czytaj więcej »

wiper-pixel