WYDANIE ONLINE

Wprowadzone usprawnienia w zakresie wytycznych horyzontalnych dotyczących oceny i wyboru projektów w perspektywie finansowej 2014–2020 już obowiązują od marca 2017 roku. Ograniczenie obowiązku przedkładania niektórych dokumentów, łatwiejsza ocena wniosków, ochrona dóbr intelektualnych wnioskodawcy – to tylko wybrane nowości.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy instytucja przyznająca dotację może zakwestionować, że w zespole projektowym pracuje osoba, której pensję zajął komornik?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy przedsiębiorca, aby aplikować o dotację, powinien podać PKD działalności, którą prowadzi, czy PKD działalności, która będzie prowadzona w wyniku realizacji projektu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jednym z elementów projektu są szkolenia. Czy możliwe jest pobieranie kaucji od uczestników dotowanego szkolenia jako środek dyscyplinujący, aby uzyskać pożądaną frekwencję na zajęciach? Powinniśmy to ująć we wniosku, czy obecnie nie ma takiego wymogu.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy obsługa prawna w zakresie zamówień publicznych będzie kosztem kwalifikowanym w projekcie?

czytaj więcej »

Program LIFE daje szanse i możliwości dla innowacyjnych projektów w zakresie ochrony środowiska i klimatu. Program Komisji Europejskiej LIFE to jedyny instrument finansowy UE, który koncentruje się na rozwiązywaniu kluczowych problemów środowiskowych i klimatycznych, z dużymi możliwościami dla Polski.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jest możliwa dotacja do rozbudowy lokalu na kwatery dla studentów?

czytaj więcej »

Pytanie: W ramach poprzedniej perspektywy finansowej zrealizowaliśmy projekt dotyczący modernizacji infrastruktury. Świadczy o tym pamiątkowa tablica, która została dwukrotnie zniszczona przez osoby z zewnątrz. Czy można ją zdemontować, mimo że nie minął jeszcze okres trwałości projektu i pozostać przy innych działaniach informacyjno-promocyjnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy na pozyskanie dotacji unijnej, np. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich lub innego programu operacyjnego, przez młodego rolnika ma wpływ na okres obowiązkowego ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego?

czytaj więcej »

Pytanie: Mój wniosek o dofinansowanie został oceniony negatywnie; czy poza instytucjami wskazanymi w programie operacyjnym istnieje możliwość odwołania się jeszcze do innych podmiotów, np. sądów?

czytaj więcej »

wiper-pixel