WYDANIE ONLINE

Wszystkie dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku w projekcie muszą być przechowywane w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępniane na żądanie odpowiednich instytucji aż do 31 grudnia 2027 r. Jest to okres dwukrotnie dłuższy niż standardowy okres przechowywania dokumentacji księgowej, który wynosi zwykle pięć lat.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy prowadząc działalność gospodarczą, mogę ubiegać się o dofinansowanie na inwestycje w swojej firmie, np. zakup komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem do grafiki komputerowej oraz samochodu do celów służbowych?

czytaj więcej »

Pytanie: Kto i z jakich programów może ubiegać się o dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie modele finansowania inwestycji realizowanej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, polegającej na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, są dopuszczalne w nowej perspektywie 2014–2020 (hybrydowe PPP)?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy jako wnioskodawca mam obowiązek zapewnienia pozytywnego wpływu projektu na realizację zasady zrównoważonego rozwoju w czasie realizacji projektu?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy na trwałość projektu dotowanego z RPO ma wpływ zmiana lokalizacji przedsiębiorstwa? Przed czterema laty uzyskałem dotację na zakup środków trwałych. W tym roku przeprowadzam firmę do nowej siedziby, która znajduje się w sąsiedniej gminie, ale na terenie innego województwa.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy pożyczka unijna wiąże się z pomocą de minimis?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób udokumentować ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego z dotacji?

czytaj więcej »

Już w drugiej połowie 2017 roku Ministerstwo Rozwoju ogłosi konkurs, którego celem będzie upowszechnienie idei Społecznych Agencji Najmu i przetestowanie ich funkcjonowania w naszym kraju. Nabór wniosków realizowany będzie w ramach działania 4.1. Innowacje społeczne Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Ale szanse na finansowanie inicjatyw związanych z mieszkalnictwem i rozwiązywaniem problemów społecznych w tym obszarze będą również w wybranych regionalnych programach operacyjnych.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy obecnie można pozyskać dotację na ochronę zabytków i sztuki?

czytaj więcej »

wiper-pixel