WYDANIE ONLINE

Jeżeli planujesz ubiegać się o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych, powinieneś być przygotowany, że sporządzenie i skompletowanie wniosku o przyznanie dotacji wiązać się będzie z dużym nakładem pracy oraz zaangażowaniem wielu osób. Sprawdź, kiedy warto zlecić opracowanie wniosku.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w tym roku będą dostępne dla firm dotacje pozyskane w naborach typu „szybka ścieżka”?

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę niewielką firmę na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Chcę zatrudnić osobę niepełnosprawną na pełny etat. Na jakich warunkach obecnie można uzyskać dofinansowanie na dostosowanie miejsca pracy dla potrzeb niepełnosprawnego pracownika? Do tej pory nie korzystaliśmy z takich rozwiązań.

czytaj więcej »

Pytanie: Jako działanie promujące projekt zamierzamy zbudować witrynę WWW, która ma być zgodna ze standardem WCAG 2.0. Czy jest to wystarczające działanie, aby nasz projekt spełnił wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Co należy zrobić z dokumentacją projektu po likwidacji jednostki, która była beneficjentem programu regionalnego, a jest zobowiązana do prowadzenia archiwum zakładowego?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy środki pochodzące z crowdfundingu można włączyć do projektu jako wkład własny?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy koszt wykonania studium wykonalności jest kosztem kwalifikowalnym, a jeśli tak to, czy są określone na ten cel limity?

czytaj więcej »

wiper-pixel