WYDANIE ONLINE

Wiele konkursów unijnych przewiduje wnioskowanie o dotacje w partnerstwie. Partnerstwo w projekcie to wyzwanie – przede wszystkim chodzi o dobrą i efektywną pracę zespołową, już na etapie przygotowywania aplikacji projektowej. Na etapie realizacji projektu i w czasie kilku kolejnych lat po jego zakończeniu, gdy muszą być utrzymane wskaźniki rezultatu, musimy być już pewni, że przyjęte kilka lat wcześniej w harmonogramie i wniosku projektowym założenia nie różnią się bardzo od tego, co osiągnęliśmy.

czytaj więcej »

Pytanie: Jeśli konkurs przewiduje ocenę potencjału finansowego, na czym ona polega?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie są ewentualnie konsekwencje ostatecznego niewydelegowania osób wskazanych na stanowiska w projekcie, wpisanych z imienia i nazwiska? Czy w takiej sytuacji wnioskodawca może zatrudnić/oddelegować osobę co najmniej z identycznymi kompetencjami, jak wskazana we wniosku?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać środki finansowe na udzielanie pożyczek dla osób chcących podnieść swoje kompetencje?

czytaj więcej »

Grupa przedsiębiorców z sektora małych i średnich, a więc tych, którzy zatrudniają średniorocznie w dwóch ostatnich zamkniętych okresach rachunkowych mniej niż 250 osób, będzie mogła dokonać odliczenia od podatku wynoszącego nawet 50% kosztów poniesionych na prace nad innowacyjnym rozwiązaniem.

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w projektach dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego można wnosić wkład własny w formie niepieniężnej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy w przypadku projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi należy wskazać we wniosku o dofinansowanie, co wchodzi w skład kwoty ryczałtowej?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy istnieje obowiązek dyskontowania pomocy publicznej udzielanej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w programach regionalnych?

czytaj więcej »

Sygnaliści, tak określamy osoby, które jeśli są świadkami nieprawidłowości, to je zgłaszają. Mogą liczyć na dyskrecję, a często informacje, które dostarczają, umożliwiają ochronę przed stratami finansowymi na dużą skalę. Przekonaj się, dlaczego bycie sygnalistą nie hańbi.

czytaj więcej »

wiper-pixel