WYDANIE ONLINE

Ubiegając się o fundusze unijne, musisz zapoznać się z wieloma procedurami oraz obowiązkami. To z pewnością przyczyni się również do właściwego prowadzenia projektu. Nie lekceważ podstawy dofinansowania projektu. Jest nią umowa o dofinansowanie lub decyzja o dofinansowaniu. To z nich wynikają Twoje obowiązki.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie są zasady uzyskania dofinansowania w ramach instrumentu „Kredyt na innowacje technologiczne” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ­2014–2020?­

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę przedsiębiorstwo typu startup w województwie podlaskim. Czy mogę otrzymać dofinansowanie na rozwój swojej działalności? Jakie warunki będę musiał spełnić?

czytaj więcej »

Pytanie: Zamierzamy ubiegać się o pozyskanie dotacji na rewitalizację zabytkowego obiektu magazynowego na terenie naszego zakładu produkcyjnego? Czy musimy spełnić jakiś szczególne wymagania?

czytaj więcej »

Pytanie: W przypadku nie doszacowania kosztów lub nieprzewidzianego wzrostu cen planowanych zakupów konsekwencje ponosi przedsiębiorca. W jaki sposób można zminimalizować ryzyko takich zdarzeń, gdy planujemy projekt, a co należy zrobić, gdy takie zdarzenia pojawią się podczas realizacji projektu?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób zewidencjonować rozliczenie dotacji w księgach rachunkowych spółki z o.o. badanej co roku przez biegłego rewidenta?

czytaj więcej »

Pytanie: Jeśli wśród wydatków w projekcie pojawiają się m.in. stypendium z tytułu odbywania praktyki zawodowej lub stażu, stypendium dla ucznia, szkolenia i bony szkoleniowe, jakiego typu dokumenty należy zgromadzić, aby potwierdzić poniesione lub kwalifikowalne wydatki?

czytaj więcej »

Przyznanie dofinansowania oznacza, że instytucja finansująca udziela Ci wsparcia finansowego. W związku z tym jako podmiot dotowany, stajesz się dysponentem środków publicznych. W konsekwencji przy dokonywaniu zakupów musisz przestrzegać zasady konkurencyjności, uczciwej konkurencji, efektywności oraz przejrzystości. Sprawdź, jak najlepiej do tego się przygotować.

czytaj więcej »

wiper-pixel