WYDANIE ONLINE

W tym roku można uzyskać dofinansowanie na projekty wodno-kanalizacyjne. Obecnie jest to możliwe w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Trzeba się jednak spieszyć z przygotowaniem, bowiem pierwsze konkursy mogą być ogłoszone w IV kwartale tego toku. Należy spodziewać się dużego zainteresowania potencjalnych wnioskodawców, dlatego już teraz sprawdź, jak jesteś przygotowany do złożenia projektu.

czytaj więcej »

Pytanie: Jesteśmy małą firmą transportową: posiadamy dwa samochody. Jeden stał przez rok, bo nie mogliśmy znaleźć kierowcy, drugi jest w kredycie. Oprócz tego mamy inne kredyty, m.in. hipoteczny na firmę. Kondycja firmy bardzo przez tę sytuację ucierpiała (za ubiegły rok wyszła nam strata). Czy mamy szansę na jakiekolwiek wsparcie ze strony UE?

czytaj więcej »

Pytanie: Planuję wprowadzić w przedsiębiorstwie unowocześnioną metodę produkcji, a także w celu zwiększenia sprzedaży, chciałbym zastosować nową strategię marketingową. Czy w ramach PO IR, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa można otrzymać dofinansowanie projektu, którego efektem będzie zastosowanie nowej metody marketingowej polegającej na zmianie wizerunku produktu, jego opakowania i promocji? W jaki sposób przeprowadzana jest ocena naukowo-technologiczna projektów? Kto przeprowadza taką ocenę oraz jakie są główne kryteria oceny?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak prawidłowo należy przygotować tabliczki znamionowe pozwalające na identyfikację zakupionych środków trwałych, np. urządzeń? Na czym polega niezgodność danych zawartych na tabliczkach znamionowych środków trwałych z danymi wskazanymi na fakturach VAT, umowach sprzedaży, dostaw, protokołach zdawczo-odbiorczych, deklaracjach zgodności CE?

czytaj więcej »

Pytanie: Jak należy postąpić w sytuacji, jeśli projekt na etapie realizacji będzie generować dochód, który nie został przewidziany we wniosku? Czy jeśli dofinansowanie zostanie wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, beneficjent będzie musiał dokonać jego zwrotu wraz z odsetkami?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób Jednolity Plik Kontrolny wpłynie na prowadzenie ksiąg rachunkowych firmy, która realizuje projekt?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy można przyjąć, że wartość netto odłączanej maszyny pokrywa się z ceną rynkową, za którą ta maszyna została sprzedana? Czy wartość z faktury sprzedaży maszyny (kwota euro przeliczona po średnim kursie NBP z dnia wystawienia faktury) będzie tą wartością, która jako równa wartości netto urządzenia pomniejszy wartość linii? Jak rozliczyć wartość dotacji przypadającej proporcjonalnie na odłączane urządzenie?Pytania dotyczą takiej oto sytuacji. Spółka posiada linię technologiczną uruchomioną w 2006 roku. Aktualnie umorzenie linii wynosi:– bilansowe 60%,– podatkowe 80%.Linia pokryta jest dotacją w wysokości 87%. Wartość zakupu tej linii przyjęto z kontraktu, w którym nie były wycenione poszczególne elementy.Obecnie spółka podjęła decyzję o odłączeniu jednego urządzenia i zastąpieniu go maszyną o większych możliwościach technicznych, aby uzyskać lepszą wydajność i jakość produktów. Odłączony element został wyceniony na warunkach rynkowych i sprzedany do producenta takich urządzeń we Włoszech.

czytaj więcej »

wiper-pixel