WYDANIE ONLINE

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo  Infrastruktury i Rozwoju, ma pomóc w wykorzystaniu przez Polskę prorozwojowych możliwości technologii cyfrowych – celem Programu jest poprawa jakości życia. Resort wychodzi z założenia, że pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii wymaga nie tylko budowy infrastruktury i usług, ale także wspierania kompetencji cyfrowych Polaków.

czytaj więcej »

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, przygotowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerst wo Infrastruktury i Rozwoju, ma pomóc w wykorzystaniu przez Polskę prorozwojowych możliwości technologii cyfrowych – celem Programu jest poprawa jakości życia. Resort wychodzi z założenia, że pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii wymaga nie tylko budowy infrastruktury i usług, ale także wspierania kompetencji cyfrowych Polaków.

czytaj więcej »

wiper-pixel