WYDANIE ONLINE

Każdy podmiot realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej musi zdawać sobie sprawę z tego, że pozyskanie dofinansowania i podpisanie umowy o dofinansowanie to dopiero część sukcesu. Pomyślne zrealizowanie projektu zależy od tego, czy beneficjent ustrzeże się naruszeń prawa, zarówno krajowego, jak i unijnego. Kluczowe w tej kwestii jest pojęcie nieprawidłowości.

czytaj więcej »

Pytanie: Potrzebuję informacji na temat konkursu Skuteczna pomoc społeczna POWER. Jak należy poprawnie aplikować w konkursie i na co można przeznaczyć dofinansowanie?

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie są zasady korzystania z SL2014 w trakcie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych?

czytaj więcej »

Pytanie: Na czym polega zakaz podwójnego finansowania w projektach współfinansowanych z EFS? Czy w trakcie realizacji projektu w ramach działania 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej” w POWER można zmienić budżet? Czy wkład niepieniężny stanowi wydatek kwalifikowalny w projekcie?

czytaj więcej »

Każdy podmiot realizujący projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej musi zdawać sobie sprawę z tego, że pozyskanie dofinansowania i podpisanie umowy o dofinansowanie to dopiero część sukcesu. Pomyślne zrealizowanie projektu zależy od tego, czy beneficjent ustrzeże się naruszeń prawa, zarówno krajowego, jak i  unijnego. Kluczowe w tej kwestii jest pojęcie nieprawidłowości.

czytaj więcej »

Pytanie: Jakie są zasady przechowywania dokumentacji związanej z realizacją projektu w działaniu 10.3 „Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020? Jak przedstawia się procedura kontroli dokumentów? Jakie dokumenty potwierdzają rozliczenie poszczególnych kwot ryczałtowych? W jaki sposób należy przedstawić dokumenty dotyczące wykonanych operacji w ramach projektu?

czytaj więcej »

Pytanie: Jako spółka jawna ubiegamy się o dotację ze środków europejskich. Obecnie nie jesteśmy podatnikiem podatku VAT ze względu na obroty, ale rozważamy dokonanie rejestracji. Czy nasza spółka, będąc czynnym podatnikiem podatku VAT, zrezygnuje z jego odliczenia, to będzie mogła go rozliczyć jako koszt?

czytaj więcej »

Pytanie: Czy nakłady na prace rozwojowe zawsze muszą być ujmowane jako wartości niematerialne, jeśli podlegają dofinansowaniu ze środków unijnych?

czytaj więcej »

Wniosek beneficjenta o płatność to szczególny dokument, który obok wniosku o przekazanie kolejnych środków na realizację zadań projektowych spełnia również rolę sprawozdawczą i kontrolną projektu dofinansowanego ze środków unijnych. Od poprawnego i sprawnego wypełnienia wniosku o płatność zależy dynamika realizacji projektu przede wszystkim ze względu na płynność przepływów finansowych w projekcie.

czytaj więcej »

wiper-pixel