WYDANIE ONLINE

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) jest programem krajowym finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz współfinansowanym z krajowych środków publicznych i prywatnych. Powstał jako wsparcie w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia oraz dobrego rządzenia. Na jego realizację przeznaczono ponad 4,4 mld euro z EFS oraz 252,4 mln euro ze specjalnej linii budżetowej inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

czytaj więcej »

wiper-pixel